Pitkäkestoiset kurssit

Viikoittain kokoontuvat kurssit 1-8 opiskelijalle

Viikoittain kokoontuvat kieliryhmät ovat hyödyllinen ja kustannustehokas tapa ylläpitää ja kohentaa yrityksen työntekijöiden kielitaitoa ja lisätä heidän valmiuksiaan käyttää vierasta kieltä. Kursseilla käytetään opiskelijoiden taitotasolle sopivia kurssikirjoja tai muuta oheismateriaalia.

Kaksi oppituntia (45 min+45 min) viikossa on hyvä aikataulu toimivan kielitaidon ja puhevalmiuden saavuttamiseksi.